مشاوره خانواده

روانشناسی فردی

مشاوره ازدواج و زوج

روانشناسی کودک و نوجوان

مشاوره تحصیلی و شغلی

0 +

بیماران راضی

0 +

کارگاه تخصصی

0 +

انواع تحقیق

0 +

جوایز دریافتی

خدمات پیشرفته

به چه خدماتی نیاز دارید؟

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

مشاوره زوج درمانی

مشاوره زوج درمانی

تربیت کودک

تربیت کودک

خانواده درمانی

خانواده درمانی

مشاوره طلاق

مشاوره طلاق

سکس‌تراپی

سکس‌تراپی

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره خیانت زناشویی

مشاوره خیانت زناشویی

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره اعتیاد

مشاوره اعتیاد

درمان افسردگی و اضطراب

درمان افسردگی و اضطراب

تازه‌های رها

کیفیت

انعکاس

تمرکز

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

دانستنی‌های روانشناسی

کیفیت

انعکاس

تمرکز

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

پذیرش کارورز نظر به اهمیت موضوع گذراندن 500 ساعت کارورزی مورد نظر سازمان محترم نظام روان‌شناسی و مشاوره جهت روانشناسان با مدرک حداقل ارشد روانشناسی و دکترا که از رساله خود دفاع نموده‌اند، کلینیک رها اقدام به پذیرش کارورزان نموده است لذا از فارغ‌التحصیلان گرامی دعوت می‌شود جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 7و88971606 تماس حاصل فرمایند.‌